Sousední obce Chyšecka a Vlksicka Proměněné Chyšecko

Božetice

Kraj: Jihočeský          Okres: Písek          Pošta: 399 01 Milevsko

Božetice jsou na místní poměry poměrně velkou vesnicí, leží v mírném údolí říčky Smutné asi 6 km východně od Milevska a asi 2 km od železniční stanice Sepekov. Božeticemi prochází silnice ze Sepekova do Nadějkova, ze které je možno za Božeticemi u Dolejšího mlýna sjet na odbočku do Vlksic a dále na Chyšecko. Severozápadně od Božetic se vypíná zalesněný vrch Bečov. Jeho nadmořská výška je 586 m (Josef Kytka v knize Milevsko a jeho kraj ho nazývá poněkud zvláštním jménem - Vitanova hora - a o Bečově hovoří pouze jako o lese a o myslivně téhož jména, která dodnes stojí na úpatí vrchu).
Údolí, v němž leží dnešní Božetice, bylo osídleno již v dávných dobách, jak o tom svědčí archeologické nálezy. První zmínka o Božeticích je z roku 1291, kdy ves patřila Vítkovcům. Z 2. poloviny 14. století z doby vlády Karla IV. je zmínka o vsi v souvislosti s darem pánů z Rožmberka, kteří věnovali výtěžek z platů ve vsích Božetice a Oltyně špitálu, který císař Karel IV zřídil v Římě pro české poutníky. Rožmberkové vlastnili ves až do roku 1530, kdy připadla Švamberkům. Dalším vlastníkem byl od roku 1562 milevský klášter.
Dominantou obce je budova bývalé školy, u níž stojí kaplička Nejsvětější Trojice z roku 1852. Před kapličkou je památník padlým v 1. světové válce. Návštěvníka obce zaujme i nápadně úzká a relativně vysoká budova bývalé Kampeličky, v níž je dnes knihovna. Místní lidová knihovna získala prvenství v soutěži Jihočeská knihovna roku 2005. Škola v Božeticích byla od roku 1860. Zprvu měla jednu třídu a do Božetic docházely i děti z Vlksic až do přiškolení Vlksic k Přeštěnici. Později byla otevřena druhá třída a v r. 1885 postavena pro školu jednopatrová budova, která v Božeticích stojí dodnes.
Na jihovýchod od obce podél trati byl dolován kaolín a grafit. U mlýna Kvěchov, asi 1 km od obce po proudu říčky Smutné, je kamenný železniční most z 80. let 19. stol., jeden z celé řady mostů, díky jimž mohla být v listopadu 1889 zprovozněna železniční trať Písek - Tábor. Obdobný most stojí např. mezi Milevskem a Staňkovem. Železniční most si "zahrál" ve filmu Jiřiho Hanibala Velikonoční dovolená (obr.).
Současné Božetice jsou známé v okolí sportem, sportovními soutěžemi i soutěžemi "nevážnými".

Obec Božetice v současnosti má jednu osadu - Radihošť. Stejně tak tomu bylo i před rokem 1990.
Ve 30. letech 20. stol. politická obec Božetice neměla žádnou další osadu a patřilo k ní jen několik okolních samot. Pošta, fara, četnická a železniční stanice byla v Sepekově. Lékař byl v Milevsku.

První zmínka:  1291         442 m n.m. 

Obec s rozšířenou působností: Milevsko

Obec s pověřeným obecním úřadem: Milevsko

Starosta: Jaroslav Kofroň

Oficiální stránky obce


Fotogalerie

Kaple a budova obecního úřadu (dříve škola) V Božeticích Bývalá kampelička - nyní budova knihovny Památník padlých v 1. světové válce

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06