Chyšky Proměněné Chyšecko

Branišovice

Obec: Chyšky          Počet adres: 17          Pošta: 399 01 Milevsko

Branišovice nad kapličkou
Osada Branišovice (dříve též Branšovice) leží 7 km severně od Milevsko, po pravé straně od petrovické silnice, na odbočce na Ratiboř a Chyšky. Vesnice v době předhusitské patřila milevskému klášteru. V pozdějších dobách se vystřídala řada majitelů.
Branišovice mají kapli Panny Marie z 18. století s kamenným křížem z roku 1846. V okolí je řada žulových balvanů.
V 1. polovině 20. století byly Branišovice obcí, ke které patřily ještě osady Hněvanice a Záluží. V Branišovicích bylo v roce 1930 18 popisných čísel a žilo zde 95 obyvatel.


Počty domů a obyvatel v letech:

1869188019211930 1950197019802001
Domů19171818
Obyvatel1431361119576493320

První zmínka:  1222        557 m n.m. 

 Ortofotomapa Branišovic
z portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz


Fotogalerie

Kaplička Panny Marie V Branišovicích nad kapličkou

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06