Chyšecko

Tato práce se zabývá obcemi Chyšky a Vlksice za obbobí posledních přibližně 80 let. Zachycuje současnost, historii, demografický vývoj, přírodu a životní prostředí i regionální zajímavosti.
Chyšecko se nachází v České republice, v jedné z nejsevernějších oblastí Jihočeského kraje, rozkládá se na pomezí čtyř bývalých okresů: Písek, Tábor, Příbram a Benešov
Nejvyšším bodem regionu je zalesněný vrch Kozlov, nejnižších poloh dosahuje na soutoku Dobřemělického potoka a říčky Smutná. Z hlediska georeliéfu je celý region vrchovinný. Geologické podloží tvoří horniny vyvřelé; půdy jsou zde většinou chudé.
Mezi nejdelší toky patří například Dobřemělický nebo Branišovický potok, nachází se zde takové několik menších rybníků, například Chyšský, Lhotský.
Na území se vyskytují dvě podnebné oblasti – chladná, která je spíše typická pro česká hraniční pohoří a mírně teplá oblast.
Severně od Chyšek se nachází chráněné území Hodkov s původním bukovým porostem a hojným výskytem balvanů jalovce obecného.
Původně lesnatá krajina byla přeměněna na krajinu zemědělsko–lesní. Značná svažitost brání vyššímu obdělávání a je využívána ve velké míře jako louky a pastviny.
Největší obcí regionu jsou Chyšky. Tato obec dnes slučuje 20 původních osad s 1100 obyvateli. Nachází se v nadmořské výšce 673 m n. m. První zmínky o Chyškách pocházejí již ze 13. století. Největší pamětihodností je farní kostel sv. Prokopa. Další obec - Vlksice se nachází v protáhlém údolí Dobřemělického potoka o 200 m níže než Chyšky. Vlksice s třemi připojenými osadami mají 140 obyvatel. V obci Vlksice se dochovala tvrz se zbytky rustiky.
Hlavní hodnotou regionu je vzhledem k malému zastoupení průmyslu velmi dobře dochovaná krajina s nenarušenou přírodní rovnováhou a s kvalitním čistým ovzduším, k čemuž nepochybně přispívá i vysoká nadmořská výška. Kopcovitý terén je lemován lesy a menšími hájky, takže krajina přímo vybízí k turistickému využití jak v létě k pěší turistice a cykloturistice, tak v zimním období na běžky i na sjezdové lyžování.
Tento článek je zkrácenou verzí textu Zeměpisná charakteristika místního regionu a slouží jako text cizojazyčného resumé.

home Mail