Fotogalerie


Proměny času

Celkový pohled na Chyšky "Celkový" pohled na Chyšky Od rybníka I Od rybníka II
Zatím jsou zde jen tyto dva páry obrázků. V budoucnu by zde měla být jedna z hlavních částí práce. V případě první dvojice dnes asi již nejde přesně určit původní stanoviště.

Kostel sv. Prokopa v proměnách času

Kostel sv. Prokopa na počátku 20. století Kostel sv. Prokopa v 2. polovině 20. století Ze stejného místa dnes Oprava věže kostela v nedávné minulosti
Čtyři obrázky ukazují kostel sv. Prokopa v rozmezí téměř 100 let. První, na kterém je kostel ještě bez věžních hodin, je pohledníce z počátku 20. století. Prostřední dva obrázky od sebe dělí několik desetiletí. Na posledním je zachycena oprava věže kostela.

Chyšky v čase minulém

Celkový pohled na Chyšky - poč. 20. stol. Jiný celkový pohled ze stejné doby Celkový pohled potřetí - tentokrát již z období republiky Celkový pohled na Chyšky - asi 60. léta 20. stol.
Prozatím čtyři fotografie jsou výběrem z dostupných pohlednic. Čtvrtá - pravděpodobně ze 60. let 20. století - je uvedena s laskavým souhlasem autora - fotografa Antonína Holuba. Vydalo ji Nakladatelství Orbis, Praha.

Rybníček Barbora ve 20. století

Barbora před 1.svět.válkou Barbora v meziválečném období Barbora v roce 1939 Barbora směrem ke kostelu ve 30.letech (?)
Když jsem plánoval porovnávat starší podobu místa s dnešní, vůbec mě nenapadlo, že získám historické obrázky určitého místa z různých období. Zde je příklad - rybníček Barbora. První tři obrázky jsou ve směru od kostela. Povšimněte si změn. Na prvním obrázku ještě z doby mocnářství jsou na levém břehu stromy a stromy rostou také v zahrádce u domku naproti přes rybník. Na druhém - meziválečném - snímku jsou na břehu stále ještě stromy, ale v zahrádce je nahradila dřevěná stavba, domek má stále původní podobu. Na třetím snímku z roku 1939 již stromy na břehu nejsou, dřevěná stavba zůstává, ale domek má již dnešní podobu. Detaily na obrázcích mají své kouzlo, vím, že vše popisuji jako neznalý, ale myslím, že pamětníků již bohužel mnoho není...

Chyšky nedávné minulosti

Bytový dům u rybníčku Barbora z 60. let Stejné místo dnes Kulturní dům dříve ... ... a dnes
Chceme-li zachytit Chyšky v posledních desetiletích, nemůžeme se vyhnout i období čtyřiceti let komunistické moci. Zatím jsou zde dva příklady staveb z tohoto období. Obrázky ve dvojicích dělí jen asi dvě desetiletí, takže na první pohled (kromě rozdílných ročních období) jsou patrné změny jen ve vegetaci.

Ratiboř v čase minulém

Celkový pohled na Ratiboř - poč. 20. stol. Ratiboř - detail - v centru budova školy Budova školy Včelař
Před započetím sběru materiálu jsem sice předpokládal, že sehnat historické obrázky jiných původní obcí a osad než Chyšky bude složité, ve skutečnosti je to ještě horší. Takže zde je prozatím alespoň Ratiboř. Všechny čtyři obrázky jsou z jediné historické pohlednice, druhý je navíc jen výřezem prvního. Pohlednice je nedatovaná a nepopsaná. Takže jen odhaduji - 10. či 20. léta 20. století.

Milevsko jak ho znali pamětníci

Milevsko na poč. 20. stol. Milevsko v 50. letech 20. stol. Klášter v 50. letech 20. stol. Klášter ještě jednou trochu jinak ze stejné doby
Ač jsem původně nepředpokládal, že budu publikovat okolí Chyšecka i na starších obrázcích, když jsem dostal tylo pohledy, nemohl jsem odolat. První dva pohledy jsou námětem podobné, ale dělí je asi přes 40 let. Na starším v centru města dominuje tzv. "stará škola" (dnešní budova gymnázia), na novějším je krásně patrná budova dnešní 1. ZŠ T. G. Masaryka. Pravé dva obrázky zachycují průčelí klášterní baziliky ještě v původní úpravě z konce 19. století (s hodinami aj.). V budově tvz. latinské školy byla tehdy hudební škola. Tři obrázky zprava jsou z Nakladatelství Orbis, Praha. Autor snímků není uveden.

Žánrové obrázky: Zima v Chyškách

Cesta od kostela - zima 1939 Chyšky pod sněhem Zasněžené Chyšky jinak Zima počtvrté
Když jsem zase jednou vybíral obrázky do galerie, byl leden a vše bylo pod sněhem. Takže téma se nabídlo samo - zima v Chyškách. Na monitoru v teple to vypadá idylicky, ale v Chyškách jistě vědí své. Všechny čtyři obrázky nám zapůjčila paní Boháčová a ing. Vít Fábera. První je datován rokem 1939. Zbylé datovány nejsou, odhaduji je na 70. léta 20. stol.

Obchod v čase minulém

Před obchodem Obchod v blízkosti kostela Stejné místo dnes ... Tady kdysi byla trafika...
Pan ing. Vít Fábera nám laskavě zapůjčil i dvě starší fotografie někdejšího obchodu pana Boháče. Na první zleva je majitel obchodu s manželkou pravděpodobně koncem 30. let min. stol., vidíme na ní i tehdejší reklamy na různé zboží, krásně graficky provedené. Druhá ukazuje obchod v roce 1940, třetí pak stejné místo dnes. V blízkosti obchodu pak za oknem své trafiky sedával majitel pan Prošek. Není těžké si představit staříky, jak se zde zastavili na kus řeči a pro svých deset zorek. Dnes jen okénko na čtvrtém snímku připomíná časy, od kterých nás dělí roky skoro celého lidského života...