Chyšky Proměněné Chyšecko

Hněvanice

Obec: Chyšky          Počet adres: 29          Pošta: 399 01 Milevsko

Hněvanice
Osada Hněvanice leží asi 6 km severně od Milevska na odbočce ze silnice č. 105 z Milevska do Petrovic.
Hněvanice spolu Branišovicemi a Zálužím patřily v době předhusitské milevskému klášteru. Později se tyto vsi dostaly do držení postupně Rožmberků, Švamberků, Dodlebských z Doudleb aj.
Hněvanice, Branišovice a Záluží 1. polovině 20. století tvořily politickou obec Branišovice. Samotné Hněvanice měly v roce 1930 23 domů a 138 obyvatel.


Počty domů a obyvatel v letech:

1869188019211930 1950197019802001
Domů21222328
Obyvatel125148138138104957340

První zmínka:  1575        560 m n.m. 

 Ortofotomapa Hněvanic
z portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz

Fotogalerie

Náves v Hněvanicích Štít stavení Kaplička Hněvanice od jihu

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06