Ukázky proměny krajiny slovem i obrazem

Ojedinělý projekt: Chyšecko v čase

Zlata Měchurová

Milevsko / Chyšky - Do své druhé poloviny vstupuje ojedinělý projekt, s nímž přišel učitel informatiky milevského gymnázia Jiří Školník. Se svými pomocníky a také studenty se chystá vytvořit ucelený soubor informací, týkajících se severní části regionu, Chyšecka.

Soubor bude zahrnovat změny a porovnání života na vesnici během několika uplynulých desetiletí. Nese název Proměněné Chyšecko obrazem i slovem.

Přímým podnětem předkladatele byla inspirace podobnými projekty, v nichž žáci a studenti srovnávají podobu sídel v minulosti a současnosti.

Tvrz ve Vlksicících je jednou z nej-
fotografovanějších památek v regionu.
                     Foto Lucie Školníková

Chyšecko je lokalita v relativně vyšší nadmořské výšce, s velkým počtem malých osad a samot, které dnes obývají již jen jednotlivé rodiny a velká část budov má rekreační charakter.

"Zatímco v prvním roce jsme hlavně sbírali a studovali materiál, který vytvořil základ internetových stránek, v druhém roce projektu máme v plánu především práci v terénu při získávání dalšího fotomateriálu, setkání s kronikáři a pamětníky," říká Jiří Školník. Projekt zajišťuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, i Jihočeský kraj.

"Cílem je rovněž naučit studenty práci s digitální fotografií, interpretaci a publikaci fotografií v rámci předmětu informatika a výpočetní technika. Chceme je naučit získávat informace z různých zdrojů, ať už z rozhovorů s lidmi, z literatury, internetu a podobně. Získané informace dále zpracovávat, hodnotit, rovněž tvořit webové stránky s kontrétním obsahem," vysvětluje Jiří Školník.

Jak dále uvedl, skupina bude dále pokračovat také na rozpracovaných tématech z historie, například Židech na Chyšecku nebo šlechtických rodech v tomto mikroregionu. Pozornost věnují také ochraně přírody.

"Pokud získáme další zajímavé materiály, okruh témat rozšíříme. Rád bych oslovil pamětníky a vlastníky historických fotografií nejen z Chyšecka, Vlksicka, ale i dalších sousedních obcí, zda by byli ochotni zapůjčit své obrázky k oskenování a jejich využití v naší práce," konstatoval Školník.

Jak projekt pokračuje, se zájemnci mohou dozvědět na webových stránkách (www.chysecko.milevsko.cz). V závěru vznikne i CD, které bude možné využít například při výuce zeměpisu nebo informatiky nejen na ověřující Základní škole v Chyškách.


Tento redakční článek byl otištěn v Listech Písecka 31. 3. 2006 na str. 18.