Proměněné Chyšecko obrazem i slovem

Milevsko – S ojedinělým projektem přichází milevské gymnázium konkrétně učitel informatiky Jiří Školník. Během následujícího roku a půl by chtěl se svými pomocníky vytvořit ucelený soubor informací, týkajících se severní části mikroregionu Milevsko – Chyšecka. Soubor bude zahrnovat proměnu a porovnání života na vesnici během několika desetiletí minulého století. Název projektu, který má rozsah regionální působnosti a který zaštiťuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i Jihočeský kraj, nese název Proměněné Chyšecko obrazem i slovem.

Jak Jiří Školník přiznává, výchozím bodem k inspiraci podat projekt na oblast Chyšecka: "Chyšecko je zajímavý region se střední nadmořskou výškou, s velkým počtem malých osad a samot, které dnes obývají jen jednotlivé rodiny a velká část budov má rekreační charakter." Se svým realizačním týmem, ve kterém jsou čtyři učitelé - informatik, geograf, sociolog a specialista na enviromentální výchovu, společně s týmem přibližně šesti žáků a studentů, osloví a požádá o pomoc příslušné obce. Úkolem bude vyhledávat především tamější pamětníky, kronikáře a ty, co mají nějaké starší dobové fotografie. "Naše vize je taková, že by se studenti snažili hledat pamětníky, shánět fotografie a podobně," přibližuje Školník. Archivní fotografie pak poslouží k tomu, že se tým vydá na daná místa a bude se je snažit nafotit ze stejného pohledu. Zaměřit se chtějí hlavně na dobu před druhou světovou válkou. Změny venkovských sídel pak pomohou dotvořit i fotografie z let padesátých a šedesátých. Inspirací k hledání historie by studentům mohl být i film režisérů Štěpána Skalského a Jiřího Hanibala z roku 1960, Všude žijí lidé. V jedné z hlavních rolí se tehdy představil Zdeněk Štěpánek jako doktor Mrázek a exteriéry se točily právě v Chyškách. Z dalších hereckých es si ve filmu zahráli - Jana Hlaváčová, Martin Růžek, Jak Tříska nebo Ljuba Skořepová.

"Soubor fotografií by se měl stát unikátní zpovědí o tom, jak se vesnice během století změnila," dokresluje vizi Školník. Ve většině osad podle Školníka totiž během padesátých až osmdesátých let minulého století nastal odliv lidí. Způsobila to násilná kolektivizace a změna životního stylu především mladých lidí, kteří odcházeli do města. To vše vedlo ke zpřetrhání tradičních vazeb k místu. Nyní se život částečně vrací, staré usedlosti jsou oživovány a to nejen starousedlíky a jejich potomky, ale i lidmi, kteří zde hledají a nacházejí vhodné místo k rekreaci. "I na toto chceme poukázat. Chalupáři nemusí být v očích starousedlíků tak špatní," míní Školník. Mnoho z nich totiž rozpadající chalupy zachraňuje a oživuje některé osady právě alespoň na víkendy nebo o dovolených. Staré chalupy pak vypadají mnohdy lépe, než některé hranaté rodinné domky s březolitem z osmdesátých let minulého století...

Gymnazisté však chtějí pojmout projekt hlouběji, než jako pouhou fotografickou dokumentaci. Za celé období by měl vzniknout faktografický soubor. Během práce na projektu se žáci a studenti naučí využívat a zpracovávat získaná sociologická, geografická a obrazová data. Zachycení změny malých venkovských sídel za posledních zhruba 75 let a ukáží příklady citlivého a necitlivého přístupu k původní sídelní architektuře a k životnímu prostředí v regionu a zachytí i změny v charakteru osídlení a ekonomické činnosti obyvatel v dané lokalitě. Celý průběh práce a výsledky budou zaznamenávány na www stránkách, následně vznikne i CD s uvedenou tématikou a obsahem přiměřeným žákům prvého i druhého stupně základních škol. To by mělo být využitelné například při výuce zeměpisu nebo informatiky.

Časový rámec projektu je rozdělen takto - do konce tohoto roku bude probíhat sběr materiálu, jeho zpracování a vytvoření základní podoby www stránek. V příštím roce se bude na projektu pokračovat. Vyvrcholením bude vytvoření dvou výukových CD, vždy pro příslušný stupeň základní školy. "Uvítáme každou formunabídky pomoci při vytváření projektu," vybízí ke spolupráci Školník.

Mediálním partnerem projektu budou Milevské noviny, na jejichž stránkách se v průběhu hledání ztraceného času několikrát dozvíte o tom, jak projekt pokračuje.

-maf-


Redakční článek byl otištěn v Milevských novinách 29. 6. 2005 v odobné grafické úpravě. U historického obrázku vpravo nahoře bylo uvedeno: "Takto zachytil fotograf rybník Barboru a část Chyšek v první polovině 20. století... Repro www stánky obce Chyšky". Dolní obrázek vypadal podobně jako obrázek zde na stránkách projektu (je rovněž ze stránek obce Chyšky), byl však autorův s textem: "... a takto vypadá stejné místo dnes. Foto -maf-".