Starosti starostů

Zřejmě není v našem městě jediný člověk, který by nevěděl něco o Chyškách. V mládí jsme sem chodívali tancovat, krásná příroda v okolí láká na kolo a v zimě na běžky, jezdíme tudy do Milevska a přinejmenším každý z nás si občas pochutná na výborném chyšeckém chlebu. Ale napadlo vás někdy, že své jméno Chyšky kdysi dávno dostaly podle malých chýšek, které se choulí na kopci? Ato ne na ledajakém. Vždyť jsou nejvýše položenou obcí Jistebnické vrchoviny a ráz okolní přírody nápadně připomíná šumavské scenérie. Co však obnáší současný život v takové obci, na to se již musíme zeptat starosty Chyšek pana ing. Miroslava Maksy.

Proměněné Chyšecko

Starosta Pane starosto, Chyšky se dají bez nadsázky přirovnat k podhorské obci. To má jistě vliv i na zdejší život.

Na to si musí každý, kdo tu žije, zvyknout. Přivyknete na vítr, na zimu i na to, že tu panuje trochu jiné klima, než třeba dole v údolí. Při sledování předpovědi počasí se řídíme informacemi o počasí na horách – jsme tu 666 metrů nad mořem. Zima zde bývá tužší a delší. Ta loňská byla ale extrém. Sníh napadl v listopadu a udržel se až do května.

Horské oblasti bývaly vždy velmi chudé, lidé odtud utíkali za prací. Dá se toto říci i o dnešním Chyšecku?

Nemohu říci, že bychom byli vyloženě chudým krajem, ale pravda je, že pracovních příležitostí tu není tolik, kolik bychom potřebovali. Lidé i dnes musí za prací dojíždět. Zemědělci se potýkají s kamenitým terénem, který je vhodný spíše k pastevectví. Přesto zdejší zemědělské družstvo prosperuje. Tím, že jsme stranou od železnice i od významných dopravních uzlů, investoři se sem nikdy nehrnuli a zdejší kraj zůstal tak trochu stranou. Máme však nádhernou přírodou. Proto se více soustřeďujeme na turistiku jako zdroj příjmů obce.

Je tedy zájem o takový život zde? Nemáte problémy s úbytkem obyvatel?

Vnaší obci, která se skládá z dvaceti osad, žije asi 1 100 obyvatel a já musím s potěšením konstatovat, že se nám již 10 let daří udržet zhruba stejný stav. Lidé sice výrazně nepřibývají, ale ani neubývají. Je to možná také naší politikou. Ačkoliv jsme tu poslední dobou nevybudovali žádné významné stavby, neuskutečnili žádné velkolepé plány, cíleně se snažíme zlepšovat kvalitu života. A ž je to podporou infrastruktury, občanské vybavenosti, soukromého podnikání, budováním lepšího životního prostředí, opravou a údržbou obce.

Můžete být konkrétnější?

Vlastními silami udržujeme a rekonstruujeme obecní majetek. Kupříkladu se snažíme pravidelně opravovat a udržovat místní komunikace a chodníky. Během minulého volebního období byla provedena oprava zhruba 10 km místních komunikací a byla zahájena oprava asfaltových chodníků v Chyškách za dlážděné, bezbariérové. V letošním roce budeme v opravách pokračovat. Až přijedete do Chyšek příště, možná už budete chodit po nově vydlážděných chodnících. Na údržbu a posyp místních komunikací si obec koupila za 750 tisíc Kč nový traktor Zetor, s kterým se počítá i na údržbu příkopů podél komunikací a další potřebné práce. Na údržbu chodníků po zkušenostech z minulých let byla koupena i sněhová fréza. K péči o veřejná prostranství a zeleň používáme menší techniku, například sekačku na trávu, křovinořez apod.
V rámci úspor energií postupně vyměňujeme pouliční svítilny za ekonomičtější a v tomto trendu chceme nadále pokračovat tak, aby byla výměna provedena ve všech obcích patřících k Chyškám.
Daří se nám stále udržet nízkou cenu za svoz komunálního odpadu, i když byla obec nucena v letošním roce zvýšit poplatek na 300 Kč za občana, důchodcům a některým skupinám občanů poskytujeme úlevy.
Jako náš projev úcty nejen k živým, ale i k mrtvým se snažíme udržovat místní hřbitov, který byl za více jak půl miliónu korun upraven. Byly vydlážděny chodníky a pro jednotlivá hrobová místa byla odstraněna skála a kamenité podloží a nahradila je zemina, aby nebyl problém vykopat hrob.
V obci je základní a mateřská škola a jsou naplněné. Je tu zdravotní středisko s ordinacemi obvodního lékaře, dětského lékaře a zubní ordinace. Dostupnost léků je zajištěna místní lékárnou, která je otevřena během provozu zdravotního střediska.
V obci je obchod s potravinami, s průmyslovým zbožím, je zde pekárna a v loňském roce byla otevřena prodejna keramiky, která se zde i vyrábí. Pro motoristy jsou k dispozici dvě benzínová čerpadla. Pro místní občany i přespolní se nabízí restaurace, ve které se podávají obědy, večeře nebo minutky. Chyšecký kulturní dům během roku využívají občané při zábavách, plesech, koncertech, představeních pořádaných místní základní a mateřkou školou. Občanům je k dispozici veřejná knihovna v Chyškách, která má pobočky v Ratiboři, Nosetíně a Zaluží. Knihovna se postupně přizpůsobuje požadavkům doby, včetně zpřístupnění internetu, který je zdarma.
Obec se v posledních třech letech stala společně s farností v Chyškách a občanským sdružením Zachovalý kraj pořadatelem koncertů na podporu zachování přírodního rázu okolní krajiny. Koncertovali zde členové skupiny Hradišťan, folkrockové skupiny Oboroh a vítěz Superstar Vlasta Horvát.
Obec je součásti Svazků obcí Milevska a Písecka. V posledních dvou letech spolupracujeme i se Společenstvím obcí Čertovo břemeno. V rámci členství ve svazcích obcí atraktivních tras. Chyšky v létě patří k místům, kde se kříží cyklotrasy z Táborska, Milevska, Sedlecka. V zimě jsou Chyšky jedním z nejvyšších bodů běžeckých lyžařských tras.
V obci aktivně pracují různé spolky a občanská sdružení, jako jsou dobrovolní hasiči a Červený kříž.

Zmínil jste pouliční osvětlení? To je v současné době u nás velmi diskutované téma. Řekněte, regulujete dobu svícení?

Kromě Chyšek, kde se svítí po celou noc, na jednotlivých osadách osvětlení vypínáme. Časový interval je v každé osadě individuální, závisí i na ročním období, ale zhruba se dá říci, že v každé osadě vypínáme tak na 3–4 hodiny. Většinou od půlnoci do doby, než jdou první lidé do práce. Ušetřené finanční prostředky využíváme kupříkladu k opravám a rekonstrukcím veřejného osvětlení, místních komunikací a k úlevám starším občanům za poplatky.

Co čeká vaši obec do budoucna? Jistě udete v rozvoji pokračovat?.

V nejbližší době nás čeká zateplení školy, rekonstrukce zastaralé kanalizace a vybudování ČOV. Rádi bychom také posílili vlastní zdroje pitné vody. Jedna z možností je rozšíření vodovodu z „Římova“ do Chyšek a okolních obcí Květuše, Nové Vsi, Nosetína. Ve všech případech se však neobejdeme bez dotací od kraje, státu nebo EU.

Na internetových stránkách města se návštěvník může dočíst také o iniciativě s názvem Proměněné Chyšecko? O jaký projekt se vlastně jedná a v jakém je právě stádiu?

Tento projekt vznikl ze soukromé iniciativy ing. Jiřího Školníka z gymnázia v Milevsku, který se rozhodl spolu se svými spolupracovníky a studenty vytvořit ucelený soubor informací o Chyšecku. Zaměřit se chtějí zvláště na dobu před druhou světovou válkou. Chtějí vyhledávat pamětníky a kronikáře a sbírat staré dobové fotografie a dokumenty. Pokud by někoho zajímaly bližší informace o této iniciativě, může se s ní seznámit na internetových stránkách www.chysecko.milevsko.cz.

V úvodu jste naznačil, že vaše budoucnost je v turistice.

Víte, my tu nemáme žádný zámek nebo hrad, žádné lákadlo pro turisty v tom klasickém smyslu slova. Máme tu ale krásnou, nenarušenou přírodu. Když máte to štěstí a přijdete ve správný čas na správné místo, rozevřou se před vámi nenapodobitelné přírodní scenérie. Naší snahou je tyto krásy zpřístupnit, ale ne po „asfaltkách“. Vybudovat zde sí kvalitních cyklistických a turistických stezek, hypostezek, v zimě lyžařských stop. Prostě udělat z našeho nedostatku přednost a ještě na tom vydělat, to je naším cílem a naší snahou do budoucna.

Alice Valsová


Tento redakční článek byl otištěn v měsíčníku Náš domov č. 205 z května 2007 a na našich stránkách je publikován se souhlasem šéfredaktorky.