Chyšky Proměněné Chyšecko

Nosetín

Obec: Chyšky          Počet adres: 24          Pošta: 399 01 Milevsko

Zvonička v Nosetíně
Osada Nosetín leží asi 1 km na severovýchod od Chyšek. Nosetín patřil k zaniklé tvrzi Skalice u Sepekova, která náležela Vítkovcům. Osada později připadla biskupům pražským, v dobách pozdějších se vystřídalo ještě několik majitelů, z nichž uvedeme Rožmberky a roku 1395 je jmenován jako vlastník osady Jan z Nosetína. Od 17. století je Nosetín součástí Nadějkovského panství.
Na návsi je zvonička s věžičkou a dvěma štíty Je na ní uveden letopočet 1821. Ve vsi jsou příklady staré lidové architektury.
Dnešní malá osada Nosetín byla v 1. polovině 20. století významnou obcí, která však nepatřila do tehdejšího okresu Milevsko, ale do okresu Sedlec. K obci patřily osady: Branišov, Chlístov (dnes Nadějkov), Kvašťov, Květuš, Mezný, Radíkovy, Růžená, Vilín a Voděrady. V roce 1930 měla celá obec 152 popisných čísel a 711 obyvatel.
K osadě Nosetín patří dvě samoty, které leží v její blízkosti: Chaloupky a hájovna U vršku. Severovýchodně od Nosetína leží skupina chalup, která se označuje jako Malý Nosetín. Místní jí říkají Festunk. S těmito součástmi měla v roce 1930 osada Nosetín celkem 20 domů s 94 obyvateli.


Počty domů a obyvatel v letech:

184318691890 1921193019501970 19802001
Domů181819202022
Obyvatel1371501271209498795941

První zmínka:  1291        648 m n.m. 

 Ortofotomapa Nosetína
z portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz
Fotogalerie

Kaplička Kaplička se zvoničkou Roubená stavba v Nosetíně Kříž naproti kapličce
V Nosetíně V Malém Nosetíně I V Malém Nosetíně II

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06