Chyšky Proměněné Chyšecko

Nová Ves

Obec: Chyšky          Počet adres: 22          Pošta: 399 01 Milevsko

Nová Ves
Osada Nová Ves leží 1 km severně od Chyšek. Místní jí říkají Percul nebo Percule, dříve též Perkule. Podle jedné domněnky toto jméno souvisí s někdejším dolováním, podle jiné prý se slovem parcela.
Před 1. světovou válkou dospělí muži z Nové Vsi odcházeli pracovat do cihelem u Vídně. Po vzniku samostatného Československa většina zdejších obyvatel (stejně jako většina lidí na Chyšecku) pracovala v zemědělství.
Prvorepubliková politická obec Chyšky zahrnovala kromě samotných Chyšek jen Novou Ves a Hrachov. Nová Ves měla v roce 1930 21 domů a 91 obyvatel.


Počty domů a obyvatel v letech:

1869192119301950197019802001
Domů222120
Obyvatel1521079168787256

První zmínka:  1842        664 m n.m. 

 Ortofotomapa Nové Vsi
z portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz


Fotogalerie

Kříž na okraji Nové Vsi V Nové Vsi I V Nové Vsi II Zvonička
V Nové Vsi III Malá požární nádrž V Nové Vsi IV Silnice přes Novou Ves od Chyšek do Vilína

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06