O projektu


Článek v Milevských novinách z 29. 6. 2005

Článek v Listech Písecka z 31. 3. 2006