Nadějkov v Ottově encyklopedii obecných vědomostí

Nadějkov vlastně Dějkov, městečko v Čechách, hejtm. Sedlčany, okr. Sedlec na dr.; 73 d., 519 ob. č. (1890), far. kostel Nejsv. Trojice vystavěný r. 1670 na místě býv. kaple sv. Anny, 5tř. škola, četn. stanice, pš., dva mlýny, pila a několik výroč. trhů. Alod. panství (1199 ha) se zámkem, dvorem a lihovarem drží Karolina hr. z Kokořova. V XVI. a XVII. stol. seděli na zboží nadějkovském Doudlebští z Doudleb, od r. 1668 Mikuláš z Germersheimu, od r. 1681 Martin Ant. de Lasaga, od r. 1686 měšťan pražský Jan Franc, od r. 1702 z Khürnberků, v l. 1715-1738 Kinští ze Vchynic a Tetova, do r. 1753 Václav Hynek Deym ze Stříteže, od r. 1761 až 1803 hr. Feueršteinové, od nichž koupil N. obchodník pražský Jan Tuscany a v minulém stol. hr. Vratislavové z Mitrovic. Roku 1864 zemřel a jest zde pochován Prokop Chocholoušek. Za starší doby stávala zde tvrz.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1888-1909

Nadějkov, obec v Čechách na hor. toku potoka Smutná (přítok Lužnice) na úpatí Čertova Břemena, polit. okr. Sedlčany, soud. okr. Sedlec, 653 obyv. (1930). Ja.

Ottův slovník naučný nové doby, J. Otto, Praha 1930-1943