Chyšecko a Vlksicko v Ottově naučném slovníku

Branišovice, Branšovice, ves v Čechách, hejtm.. okr. a býv. panství Milevsko (8 km sev.) fara Petrovice (u Sedlce), pošta Malá Chyška; 19 d., 136 obyv. čes. (1880).

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1891, 4. díl


Dobřemilice, Dobřemělice, Dobřemíříce, ves v Čechách, hejtm.. okr. Milevsko (7 km s.-v.), fara a pš. Chýška Malá; 16 d., 112 ob. č. (1890).

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1893, 7. díl


Hněvanice, osada v Čechách u Branišovic, hejt. a okr. Milevsko, fara Petrovice, pš. Chýše Malá, 21 d., 146 obyv. č. (1890)

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1897, 11. díl


Hrachov, osada v Čechách, hejt. a okr. Milevsko, fara Chýška Malá, pš. Milešov u Sedlčan; 6 d., 45 ob. č. (1890), popl. dvůr Frant. Sieberta

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1897, 11. díl


Chýška (Malá), far. ves t., hejt. a okr. Milevsko; 67 d., 470 ob. č. (1890), kostel sv. Prokopa (presbyterium je zbytek staršího, již r. 1384 far. kostela, sakristie zbytek kaple Nejv. Trojice z r. 1610), pš., četn. st. Alod. statek zaujímá 195,38 ha půdy; náleží k němu zámek, dvůr, majetek Frant. a Anny Siebertových. Ves roku 1291 příslušela k biskpství pražskému ve XIV. stol. náležela pánům z Rožmberka, z nichž Petr prodal (1593) ji Jinř. Doudlebskému z Doudleb a na Petrovicích a ten (1614) odkázal statek Ch-ku obci písecké na vydržování kněze vyznání českého, správce školy, zaopatření chudých a jiné milosrdné skutky. Obec písecká však súčasnivši se vzpoury stavovské brzy pozbyla konfiskací tvrze i statku Ch-ky, jež pak Donu Janovi de Arrizaga postoupeny. R. 1651 držel Ch-ku Jaroslav Liebsteinský z Kolovrat, po němž se majetníci stále střídali. R. 1843 koupil statek chýšský Frant. Lamprecht.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1897, 12. díl


Klokočov, víska t. u Stříteže, hejt. a okr. Milevsko, fara a pš. Malá Chyška, 6d., 35 ob. č. (1890). Stávala zde trvz, na níž připomínají se Vilém Vojkovský z Milhostic (1496), XVI. stol. Jan ml. z Hodějova, po r. 1538 připojen k Vlksicům a po r. 1703 k Nadějkovu.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1899, 14. díl


Kvašťov, osada v Čechách u Květuše, hejtm. Sedlčany, okr. Sedlec, fara Malá Chýška, pš. Nadějkov; 16 d., 100 obyv. č. (1890), popl. dvůr K. Malý čili Kvašťovec

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1900, 15. díl


Květuš, ves v Čechách, hejtm. a okr. Milevsko, fara a pš. Malá Chýška; 44 d., 300 ob. č. (1890), 2 mlýny. Mezi hejtmany vojska táborského připomíná se Zbyněk Velký z Květuše.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1900, 15. díl


Lhota Tetourova, obecně Tetaurova, ves, hejtm. a okr. Milevsko, fara a pš. Malá Chýška; 20 d., 150 ob. č. (1890). Ves s tvrzí drželi Tetourové z Tetova při panství Vlksickém.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1900, 15. díl


Mezný, Mezné, ves t. hejtm. Sedlčany, okr. Sedlec, fara Nechvalice, pš. Malá Chýška; 13 d., 97 ob. č. (1890), samota Kozlov

Ottův slovník naučný, J Otto, Praha 1901, 17. díl


Nosetín, ves v Čechách, hejtm. Sedlčany, okr. Sedlec, n. dr., fara a pš. Malá Chýška; 19 d., 127 ob. č. (1890), mlýn a hájovna Vršecký.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1902, 18. díl


Radíkov, víska v Čechách, hejtm. Sedlčany, okr. Sedlec, fara a pš. Malá Chýška; 5 d., 41. obyv. č. (1890)

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1904, 21. díl


Ratiborec, víska v Čechách, hejtm. a okr. Milevsko, fara Obděnice, pš. Malá Chýška, 4 d., 23 obyv. č. (1890)

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1904. 21. díl


Ratiboř, ves t., hejtm. a okr. Milevsko, fara Obděnice, pš. Malá Chýška; 46 d., 311 obyv. č. (1890), 1tř. šk.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1904, 21. díl


Rohozov, Rohožov, víska v Čechách, hejtm. a okr. Milevsko, fara a pš. Malá Chýška; 9 d., 79 obyv. č. (1890), kaple

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1904, 21. díl


Růžená, ves v Čechách, hejtm. Sedlčany, okr. Sedlec n. dr., fara a pš. Chýška Malá, 24 d., 164 obyv. č. (1890), dvůr popl.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1904, 22. díl


Střítež, ves v Čechách, hejtm. a okr. Milevsko, fara a pš. Malá Chýška; 23 d., 134 ob. č. (1900). Kol. roku 1390 vladyčí sedění rodiny z Rohozova a Deymů ze Stříteže. Poč. XVI. stol. připomíná se na zdjší tvrzi Ondřej Sloup z Chotětic, po jeho potomcích Bohuslav Buzický z Buzic, ke konci XVI. stol. Měděncové z Ratibořic, r. 1601 Přech z Hodějova, jež ji připojil k Milevsku.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1906, 24. díl


Vlksice, ves v Čechách, hejtm. a okres Milevsko, fara Hodušín, pš. Nadějkov; 30 d., 208 obyv. č. (1900), popl. dvůr Toskanka, lihovar a 4 mlýny. V. bývaly samostatné zboží s tvrzí, která v XVII. stol. přestavěna na sýpku.

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1907, 26. díl


Voděrady, ves t., hejtm. Sedlčany, okr. Sedlec n. dr., fara a pš. Malá Chyška; 6 d., 34 obyv. č. (1900)

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1907, 26. díl


Záluží, osada t., hejtm. a okr. Milevsko, fara a pš. Malá Chýška; 19 d., 140 obyv. č. (1900)

Ottův slovník naučný, J. Otto, Praha 1908, 27. díl