Památné stromy na Chyšecku

Z  23 vyhlášených památných stromů na Milevsku jsou na Chyšecku čtyři. Jsou to:

Rohozovská lípa – roste západně od hospodářské budovy čp. 3 u komunikace na Chyšky
Lípa v Chyškách – roste na okraji zahrady u domu čp. 13 v jižní části obce Chyšky
Ratibořský klen – roste na nádvoří domu čp. 1 v obci Nálesí
Květušská lípa – roste cca 15 m jihozápadně od požární zbrojnice na okraji obce Květuš

Z dokumentu Soupis památných stromů Svazku obcí Milevska

Památné stromy na akvarelech Anny Svatuškové

Klen v Nálesí Lípa v Chyškách
Obrázky publikovány s laskavým souhlasem autorky Anny Svatuškové. Tyto dva akvarely jsou autorčiným příspěvkem do výtvarné soutěže Památné stromy v Milevsku a okolí, která byla pořádána před časem Městem Milevskem. Anna Svatušková je neprofesionální výtvarnice, která ve svých dílech často zachycuje okolí Petrovic u Sedlčan. Autorka v minulosti vystavovala na výstavě Výtvarníci Milevska a okolí.

Památné stromy na fotografiích

Lípa v Chyškách Lípa ve Květuši

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06