Chyšky Proměněné Chyšecko

Podchýšská Lhota

Obec: Chyšky          Počet adres: 26          Pošta: 399 01 Milevsko

Podchýšská Lhota
Osada Podchýšská Lhota leží 1,5 km jižně od Chyšek. V historických dokumentech se o ní dozvídáme až poměrně pozdě, první písemná zmínka je až 1. poloviny 16. století, kdy Lhota patřila Tetourům z Tetova. Podle jména Lhota, což je jmeno u českých vsí velmi rozšířené, historici usuzují, že ves vznikla až při poslední vlně kolonizace této oblasti. Podle majitelů - zmíněných Tetourů z Tetova - se také v minulosti nazývala Lhota Tetourova (či Tetaurova).
Ve vsi bývala i tvrz, kterou pravděpodobně postavili Tetourové z Tetova, byla však opuštěná už koncem 16. století a postupně se rozpadala, takže do dnešních časů se nedochovalo téměř nic. Ve vsi je na malém návrší kaplička se zvoničkou, další kaplička (sv. Jana Nepomuckého) je na návrší severně od vsi. V okolí Podchýšské Lhota je několik rybníků, největší jsou Lhotský a Bílý.
V minulosti patřila Podchýšská Lhota ke Stříteži a v roce 1930 měla 21 čísel popisných a 91 obyvatel.


Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06