Někdejší osady Proměněné Chyšecko

Porešín

Obec: Petrovice          Počet adres: 13          Pošta: 262 55 Petrovice u Sedlčan

Porešín
Někdejší osada bývalé obce Ratiboř leží na odbočce ze silnice Milevsko - Petrovice, která vede z Kojetína do Obděnic. Porešín je vzdálen asi 1 km od Kojetína a asi 2 km od Obděnic. Náhodný návštěvník, který přijede ze silnice Milevsko - Petrovice, je překvapen upravenou podhorskou vesničkou s řadou zachovalých roubených lidových stavení. Ujel po silničce jen kilometr, ale po příjezdu na upravenou náves mu to připadá, jako by se vrátil do idylických časů před několika desetiletími. Uvítá jej malý návesní rybníček, opravená kaple z roku 1889, vedle stojící železný kříž s litinovým Kristem na vysokém kamenném podstavci a již zmíněné zachovalé lidové stavby.
První zmínka o vsi je poměrně pozdní. V 16. století ves patří rodu Švamberků vládnoucích orlickému panství. Císař Maxmilián II prodal milevské a zvíkovské panství, kam Porešín v té době patřil, Krištofovi ze Švamberka.
Porešín byl roku 1850 obcí v okrese Sedlčany. V dalších letech až do r. 1888 patřil do obce Obděnice v soudním okresu Sedlčany. Toho roku přešly bývalé obděnické osady Porešín, Ratiborec a Ratiboř do politického a soudního okresu Milevsko. Po určitou dobu byl Porešín opět samostatnou obcí.
Od 20. let 20. století patřil Porešín (dříve zvaný též Pořešín) k politické obci Ratiboř. Stejně jako ostatní osady měl faru v Obděnicích, četnickou stanici v Chyškách, lékaře a poštu (oproti ostatním) v Petrovicích. V roce 1930 zde ve 13 domech žilo 68 obyvatel.
V 50. letech 20. stol. byl osadou obce Kojetín. Od r. 1961 až do součastnosti je Porešín osadou obce Petrovice a patří do Středočeského kraje.

Počty domů a obyvatel v letech:

186918901921 19301950197019802001
Domů131313 13
Obyvatel92104786859271914

První zmínka:  1488         523 m n.m. 

 Ortofotomapa Porešína
z portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.czFotogalerie

Roubenka I Roubenka II Stavení s barokním štítem I Návesní rybníček I
Návesní rybníček II Stavení s barokním štítem II Kříž na kamenném podstavci u kaple V Porešíně
Kaple na návsi Náves Kamenný kříž na okraji obce směrem na Kojetín

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06