Sousední obce Chyšecka a Vlksicka Proměněné Chyšecko

Přeštěnice

Kraj: Jihočeský          Okres: Písek          Pošta: 399 01 Milevsko

Přeštěnice leží ve vzálenosti asi 6 km severovýchodně od Milevska na svahu, který se sklání směrem k jihovýchodu. Pěkný rozhled je ze samotné vesnice, avšak ještě lepší rozhled poskytuje vrchol Stráže (610 m), jenž se nachází na jižním okraji vesnice. Vesnice Přeštěnice má podhorský charakter.
Vesnice Přeštěnice patřila k rožmberskému zboží - k hradu Příběnice. Roku 1530 se vlastníky Přeštěnice stávají Švamberkové. Od Václava ze Švamberka kupuje Přeštěnici roku 1551 Oldřich Bechyně z Lažan. Bechyňské panství kupuje r. 1569 Petr Vok z Rožmberka, avšak Přeštěnice zůstává v majetku milevského kláštera až do roku 1575, kdy ji získal Kryštof ze Švamberka. Klášterní majetek později přechází na Hodějovské, těm je však po bělohorské bitvě konfiskován a roku 1623 se vrací milevskému klášteru. Klášter však vlastnil pouze část Přeštenice zvanou Horní. Druhou část, na které se tehdy Přeštěnice dělila, Dolní získávají Čábeličtí a ti ji prodávají pražskému měšťanu a kupci Janovi de Witte, který ji připojil k panství opařanskému.
Škola byla v Přeštěnici postavena roku 1876. Původní jednotřídní škola byla později rozšířena o druho třídu. Budova školy slouží dnes jako hostinec. Do přeštěnické školy kromě místních dětí docházeli žáci z Týnice, Mlčkova a později i z Vlksic.
Původní kaplička, která stála před školou, byla r. 1882 stržena a na jejím místě byla postavena kaple Nanebevzetí Panny Marie. Před kaplí stojí velký kamenný kříž z roku 1851. Ve vsi je ještě jedna kaplička k poctě sv. Terezičky. Stojí vedle domu, jehož majitel ji postavil r. 1933 za udravení svého nemocného syna.
Návštěvník vesnice zde nalezne i penzion s možností sportovního vyžití. Přeštěnice vstupuje do povědomí jednak milovníků koní, protože se zde pěstuje jezdecký sport, a také příznivců rockové hudby díky rockového festivalu Open Air Musicfest Přeštěnice s již několikaletou tradicí. V obci je i místní knihovna.
Držkrajov, jakožto osada obce Přeštěnice, leží asi 1 km jižně od Týnice v mírném údolí. Je to velmi stará vesnice připomínaná už ve 13. století. V historii měla mnoho vlastníků (např. Rožmberky, Švamberky a Čábelické). Více než sto let patřila jezuitům - nejdříve koleji jindřichohradecké a později až do zrušení řádu (r. 1773) koleji pražské. Na upravené návsi stojí kaplička z roku 1907.
Mlčkov je malá osada jižně od Přeštěnice. Ve vesničce stojí u cesty boží muka z roku 1795 a za nimi je mohutná lípa stejného stáří.
Týnice - osada leží asi 3 km severovýchodně od Milevska na silnici do obce Přeštěnice. Patřila k majetku milevského kláštera, který mu věnoval jeho zakladatel Jiří z Milevska. Další osudy vesnice jsou již společné s Přeštěnicí. Kaplička zasvěcená Panně Marii Klášterské z roku 1884 stojí na návsi při silnici. Brána do dvora čp. 1 je kulturní památkou.


Obec Přeštěnice v současnosti zahrnuje osady: Držkrajov, Mlčkov a Týnice.
Do r. 1990 Přeštěnice zahrnovala: dnešní osady a navíc veškeré osady dnešního Vlksicka - Dobřemilice, Klokočov, Střítež a Vlksice
Ve 30. letech 20.stol. politická obec Přeštěnice zahrnovala jen jednu osadu - Mlčkov. Týnice byla samostatnou obcí, ke které náležela osada Osletín dnes osada obce Zhoř) a v letech 1875 až 1929 milevský klášter a dolní část Masarykovy ulice - tato osada se jmenovala Zámecký okrsek. Samostatnou obcí byl i Držkrajov.

První zmínka:  1379         568 m n.m. 

Obec s rozšířenou působností: Milevsko

Obec s pověřeným obecním úřadem: Milevsko

Starosta: Miroslav ZíkaFotogalerie

Obecní úřad v Přeštěnici Kaple v Přeštěnici Druhá kaplička v Přeštěnici Pohled z Přeštěnice směrem na Božeticko
Kaple v Držkrajově V Držkrajově na návsi Kamenný kříž na okraji Držkrajova Týnice od Milevska
Kaplička v Týnici V Týnici

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06