Chyšky Proměněné Chyšecko

Rohozov

Obec: Chyšky          Počet adres: 8          Pošta: 399 01 Milevsko

Rohozov
Osada Rohozov leží 2,5 km směrem na jihozápad od Chyšek. V minulosti byl v Rohozově poplužní dvůr, ovčín a pivovar. Na návsi stojí kaplička, další kaplička zasvěcená Panně Marii je za vsí směrem na Podchýšskou Lhotu. Nedaleko od ní stojí při silnici památná státem chráněná lípa.
Nedaleko od Rohozova se prostírá Buzický rybník, mezi osadou a Buzickým rybníkem se nachází chráněné přirodní území Rohozovská, zde na šestihektarové neobdělávané ploše žije řada živočichů včetně chráněných.
V minulosti patřil Rohoz ke Stříteži a v roce 1930 měl 9 domů a 64 obyvatel.


Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06