Chyšky Proměněné Chyšecko

Růžená

Obec: Chyšky          Počet adres: 22          Pošta: 399 01 Milevsko

Osada Růžená leží asi 1,5 km od Nosetína. Nachází se několik set metrů jižně od silnice z Chyšek do Sedlce-Prčice, na které leží několik domů osady Ražkov,která třebaže leží v blízkosti Růžené, patří obci Nechvalice.
V okolí Růžené protéká potok, který je jedním z pramenných přítoků Nadějkovského potoka. V blízkosti osady jsou i dva rybníky: Chyšský a Pařezitý. U Pařezitého rybníka se nachází rekreační zařízení.
Ves byla ve 14. a 15. století vladyckým sídlem. Prvním známým vladykou byl Přibík z Růžené. Zemřel bez dědiců, ves proto připadla králí Ladislavovi, který ji daroval Bohuňkovi z Vranova. Později se majitelé střídali, jedním z majitelů byl např. Adam Doudlebský z Doudleb. Roku 1764 Růžená připadla Nadějkovu.
Roku 1911 majitelka panství v Nadějkově hraběnka Kokořová na návrh chyšeckého učitele Josefa Tomáška prodala část svých pozemků a stavení obyvatelům Růžené.
Před 2. svět. válkou patřila Růžená k politické obci Nosetín. V osadě ve 24 domech žilo 90 obyvatel.


Počty domů a obyvatel v letech:

1843186918901921 19301950197019802001
Domů172524242422
Obyvatel1252201641219078715332

První zmínka:  1400        620 m n.m. 

 Ortofotomapa Růžené
z portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.czFotogalerie

Kaplička v zimě Kaplička trochu jinak Zvonička za kapličkou V Růžené I

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06