Branišov - ii. vojenské mapování

Branišov - II. vojenské mapování

Branišov najdete na mapě severovýchodně od Vilína v místě, kde je napsáno J.H.(?).

© 2nd Military Survey, Section No. O_12_II, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz


© 2003-2007 Ministerstvo informatiky, © 2003-2007 Ministerstvo životního prostředí, © 2005-2007 CENIA
 Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2007