Chyšky Proměněné Chyšecko

Záluží

Obec: Chyšky          Počet adres: 20          Pošta: 399 01 Milevsko

Kaplička v Záluží
Osada Záluží se nalézá asi 3 km jihozápadně od Chyšek. Dostupná je odbočkou ze silnice Chyšky Milevsko. Vesnice spolu Branišovicemi a Hněvanicemi patřila v době předhusitské milevskému klášteru. Později se vystřídalo několik majitelů vesnice. Všechny uvedené vesnice v 1. polovině 20. století tvořily politickou obec Branišovice. Samotné Záluží mělo v roce 1930 20 domů a 113 obyvatel.
Dnešní Záluží přináší možnost sportovního vyžití (tenis, lyžování) nejen místním, ale i lidem z okolí.


Fotogalerie

Kaplička v ziměI Kaplička v létě Kříž na začátku obce od Chyšek V Zaluží
Kaplička v zimě II Náves Tenisový kurt

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06