Sousední obce Chyšecka a Vlksicka Proměněné Chyšecko

Zhoř

Kraj: Jihočeský          Okres: Písek          Pošta: 399 01 Milevsko

Zhoř vlevo od silnice z Milevska do Chyšek na odbočce, která představuje spojnici silnice chyšecké se silnicí č. 105 (Milevsko - Petrovice) protože končí u samoty Varta (část osady Březí). Ke Zhoři patří dvůr Výška, který leží na druhé straně chyšecké silnice pohlíž vrchu Záhoří (630 m n.m.) Poblíž Zhoře teče Milevský potok, na němž leží mlýn Marván.
Zhoř byla majetkem pánů na Příběnicích. Po nich Zhoř vlastnili Rožmberkové a později Doudlebové z Doudleb. Po r. 1668 se majitelé až do zrušení poddanství r. 1848 střídali velice často. Ve Zhoři je kaplička sv. Víta z roku 1907, u níž stojí kamenný kříž s Kristem. Další kamenný kříž (z r. 1879) je v zatáčce silnice směrem na Chyšky. Ve vsi jsou dvě památkové chráněné zemědělské usedlosti.

Blehov leží as 5 km od Milevska na mírném svahu, který se sklání k jihozápadu směrem k silnici Chyšky - Milevsko. Patří k němu dvůr Jednota a samota Hejk.
Blehov patřil milevskému klášteru. Pod jménem Blechov je uváděn v soupisu vesnic, které od císaře Maxmiliána koupil Kryštof ze Švamberka. Ve vsi je kaplička přibližně z roku 1860. Před ní stojí kamenný kříž.

Březí leží při silnici Milevsko - Petrovice. Patří k němu ještě samoty Varta a Karlov. Severozápadně od Březí leží vrch Zběžnice (608 m n.m.), kterému se říká též Větrník, protože na něm stál větrný mlýn. Mlýn byl bohužel r. 1850 zrušen a okolí Milevska tak přišlo o technickou památku, neboť to byl větrný mlýn jediný v širokém okolí. Pozn.: V naší práci se přesto píše o jiném větrném mlýnu, jehož zbytky jsou až v Příčovech na Sedlčansku. Na návsi ve Březí stojí kaplička z přelomu 19. a 20. stol., před níž stojí kamenný kříž s vytesaným kalichem.

Osletín leží na mírném vrchu vpravo od silnice Milevsko - Chyšky stejně jako Blehov, je však blíže Milevsku. Blehov je dostupný po odbočce ze silnice, která pak dále pokračuje směrem k Týnici což je dnes osada obce Přeštěnice. Ve vsi je kaplička Panny Marie.

Zbislav je osada, která leží asi 5 km severně od Milevska na mírném svahu, který se sklání k jihozápadu směrem k silnici č. 105 z Milevska do Petrovic. Zbislav je od Milevska dostupná na obočce ze silnice. K osadě patří mlýn U Hrůzů na Milevském potoce, na kterém byl vybudován Hrůzský rybník. Branišovický potok protéká vsí a dále pokračuje jižním směrem do Milevska až k soutoku s říčkou Smutnou. Východně od vsi leží návrší se jménem Na Neckách (580 m n.m.).
Stejně jako okolní vesnice patřila Zbislav milevskému klášteru. Po husitských válkách patřila Švamberkům. Na návsi je kaplička Panny Marie Sepekovské z r. 1878, před kterou stojí kamenný kříž z r. 1833. Na druhém konci návsi je socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1895. U Zbislavi byly nalezeny v roce 1940 žárové hroby a keramika z doby halštatské (asi 500 let př.n.l.). Ve Zbislavi byla škola, která tam působila od r. 1812 až do 2. poloviny 20. století. Zejména v 19. století do ní docházely děti nejen z blízkého, ale i poměrně vzdáleného okolí (z Přeštěnice, Držkrajova a Hněvanic). Ve vsi režisér Milan Vošmik natáčel v roce 1956 exteriéry filmu Honzíkova cesta, jehož scénář vznikl na základě dětské knihy Bohumila Říha.

Obec Zhoř v současnosti zahrnuje osady: Blehov, Březí, Osletín a Zbislav. Stejné osady patřily k obci i před rokem 1990.
Ve 30. letech 20. stol. politická obec Zhoř zahrnovala jen dvůr Výška (dříve Víska nebo Vížka). Blehov byl samostatnou obcí, ke které náležela osada Zbislav a dvůr Jednota. Osletín byl osadou obce Týnice (dnes je Týnice osadou obce Přeštěnice). Zbývá ještě zmínit Březí, které bylo osadou obce Přeborov.

První zmínka:  1392         563 m n.m. 

Obec s rozšířenou působností: Milevsko

Obec s pověřeným obecním úřadem: Milevsko

Starosta: MVDr. Stanislav Kameník


Fotogalerie

Zhoř od jihovýchodu Kaple ve Zhoří Obecní úřad ve Zhoři Roubenka ve Zhoři
Blehov od silnice do Chyšek Blehov od Zhoře Náves s kapličkou v Blehově Osletín ze silnice Chyšky - Milevsko
Ve Zbislavi Socha sv. Jana Nepomuckého ve Zbislavi Kaplička s křížem ve Zbislavi Náves ve Zbislavi
Kříž na můstku přes Milevský potok u Zbislavi při jarním tání Celkový pohled na Zbislav ze silnice Milevsko - Petrovice

Projekt Proměněné Chyšecko - Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - 2005/06